Utsikt og innsikt med Bjørg Måseide

Utstillingen «Innsikt» kan ses i galleriet til Moss Kunstforening fram til 17. juni. Bjørg Måseides store retrospektive utstilling dekker et begivenhetsrikt kunstnerliv, der arbeidene gjenspeiler både personlige erfaringer og politisk engasjement. De fleste verkene i utstillingen er billedvev, men hun har også brukt en rekke andre teknikker for å få fram sine budskap.

Selv ble jeg kjent med Bjørg Måseide høsten 2008 da jeg begynte på masterstudiet i faglitterær skriving ved det som da var Høgskolen i Vestfold. Vi var et av de siste kullene som fikk undervisning på den gamle lærerskolen på Eik, og vi var tjue studenter som i løpet av to år med månedlige samlinger ble en sammensveiset gjeng. 70-åringen som ville skrive biografi om sin farfar som var legemisjonær i Kina, sørget for et aldersspenn på rundt førti år i studentgruppa.

I 2013 leverte Bjørg sin masteroppgave med tittelen Alle er vi brødre. Biografi over misjonslege og prest Jørgen Edvin Nilssen og hans hustru Maja. Det er en spennende historie som rulles opp, og det er synd at kluss i forlagsverden gjorde at den ikke kom ut mellom to permer. Som redaktør for Tekstualitet spurte jeg Bjørg om jeg kunne få publisere deler av historien hennes, og heldigvis sa hun ja til det. Det resulterte i artikkelen «Reiser til Kina», som kan leses her. Artikkelen tar både for seg Bjørgs reise til Kina i 1996 i forbindelse med 90-årsjubileet for hospitalet som farfaren grunnla, og farfarens første reise til Kina i 1902.

Det var ikke bare farfaren og farmoren til Bjørg som reiste til Kina. Også faren til Bjørg var legemisjonær der, og Bjørg tilbrakte to barndomsår i Kina. Der fikk hun navnet «Lysende stjerne» på grunn av sitt lyse hår.

Våren 2018 var det klart for 80-årsfeiring med en separatutstilling som først ble vist i Fredrikstad, og deretter i Moss. Moss har vært Bjørgs hjemby siden 1986, og utstillingen der ble åpnet 19. mai av ordfører Hanne Tollerud. I sin tale framhevet ordføreren Bjørgs store samfunnskunnskap og hvordan Bjørgs reiser rundt i verden har vært av betydning for arbeidet hennes. Utstillingen omfatter rundt seksti arbeider. I tillegg har Bjørg hatt to offentlige utsmykningsoppdrag i Nord-Norge, og i den landsdelen finnes også en rekke arbeider av henne i privat og offentlig eie. Takket være testamentariske gaver finnes også to av hennes arbeider på Moss bibliotek og ett på Orkerød sykehjem.

Etter å ha blitt kjent med medstudenten, historiefortelleren og forfatteren Bjørg, var det en stor opplevelse for meg å bli bedre kjent med kunstneren Bjørg gjennom den retrospektive utstillingen. Også gjennom kunstverkene forteller hun historier som gjør inntrykk.

80-årsjubilant Bjørg Måseide poserer mellom billedvevene «Håp» og «Sorg», som er vevd i silke. Bildene inneholder de kinesiske tegnene for håp og sorg, og hun begynte å arbeide med dem rett etter massakren på Den himmelske freds plass i 1989.
Alle foto: Anne Kristine Haugestad
Bjørg Måseide har oppholdt seg mye i Afrika, og billedveven «Sør-Afrika» fra 1979 tematiserer apartheid og er det største verket på utstillingen.
Billedveven «Upstairs and downstairs» er fra 1980-tallet, og Bjørg Måseide har vevd det med forskjellige garntyper. Det beskjedne huset i forgrunnen er det huset i Søndre Land som besteforeldrene til mannen hennes, Guttorm Fremstad, bodde i. Herskapshuset forener trekk fra flere av husene til velstående familier fra samme område.
«De bærer våre varer hjem» fra 2006 er vevd av plastposer. Med det formidler Bjørg Måseide at noe man vanligvis hiver, kan bli vakkert, samtidig som hun oppfordrer oss til å bruke papirposer.
Arbeidet «Korall» fra 2017 er heklet og viklet av lin. Det tilhører skjellserien og er et eksempel på hvordan Bjørg Måseide har latt seg inspirere av naturen.
I verket «Livshjulet» fra 1996 lar Bjørg Måseide de to hjulene representere hennes egen fortid og framtid. Det er fortsatt mange meter livstråd igjen i framtidshjulet, som skal få farge etter livet som leves. I fortidshjulet har hvert år fått ti centimeter med farger som gjenspeiler livet slik det var da. Kvinnesymbolet midt i fortidshjulet representerer unnfangelse og fødsel, men kan også ses som et bilde på Bjørgs feministiske engasjement.

*

Del artikkelen på sosiale medier