Spenstig ny bok om digital historiefortelling i barnehagen

Kristin Holte Haug og Grete Jamissen er kommet med nok en bok om bruk av digitale fortellinger. Begge jobber på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har i en årrekke jobbet med digitale fortellinger med studentene på barnehagelærerutdanninga.

Bokomtale
Kristin Holte Haug og Grete Jamissen: Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen
Cappelen Damm 2015
Les Cappelen Damms omtale av boka her

Se min fortelling er en fantastisk kokebok for bruk av digitale fortellinger i barnehagen. Her finnes både de praktiske tipsene og gode eksempler på digitale fortellinger. Disse fortellingene er merket med en QR-kode, som gjør at du kan oppsøke den digitale fortellingen mens du leser.

Boka viser til barnehageloven og barnehagens årsplan – og viser hvordan arbeidet med refleksjon over praksis i barnehagen kan bruke digitale fortellinger som metode.  Ikke minst har boka en god pedagogisk overbygging med utgangspunkt i lovverket, og den begrunner hvorfor og hvordan metoden kan tas i bruk.

Bare det å anvende QR-kode er nyvinnende og spennende. For å bruke koden, og få sett fortellingen på din egen telefon, må du laste ned en QR-skanner. Da får du opp eksempelhistoriene mens du leser om dem. Dette er en god metodikk som også viser samvirket mellom bok og digitale medier.

Forfatterne tar for seg både hvordan man kan jobbe med barna i barnehagen for å lage historier, og hvordan digitale historier kan reflektere praksis og være en kilde til undring og egen refleksjon. I tillegg viser de hvordan kunnskap kan utvikles gjennom dette redskapet.

Boka inneholder beskrivelser av de ulike elementene en digital fortelling består av, slik at den kan brukes som en metodebok i det å selv lage digitale fortellinger. Forfatterne skriver om narrativer og multimodalitet, og hvordan barnehagen kan jobbe med pedagogisk dokumentasjon gjennom digitale fortellinger. De drøfter inngående de juridiske sidene ved å jobbe med digitale fortellinger, knyttet til lov om offentlig forvaltning og foreldresamtykke ved bruk av bilder av barn. Boka berører også hvordan aksjonsforskning kan anvendes som metode.

Språket er levende og lett tilgjengelig. Boka er godt bearbeidet, og det kommer frem at forfatterne har god innsikt i det de skriver om.

Boka er kommet ut på Cappelen Damm i 2015. Den er på 204 sider, er heftet og illustrert. Boka er organisert i 12 kapittel, og det er brukt 4 ulike digitale fortellinger for å belyse temaet.

Om det er barnehager som ønsker å endre praksis, så er dette en praktisk og anvendelig metode som kan gi faglig refleksjon på mange plan. Her er eksempel på historier som har barns brukermedvirkning i fokus, og historier der refleksjon over praksis står i høysetet.

Dette er en utrolig spenstig fagbok. Den burde finnes i alle barnehager som inspirasjon til pedagoger, og med et klart budskap om at dersom man skal lykkes i et prosjekt, må ledelsen «eie» det. En bok som gir inspirasjon.

*

Les også Beate Heides artikkel om arbeid med digitale fortellinger.

*

Om forfatteren:

Beate Heide har i en årrekke skrevet fagartikler innen feltet spesialpedagogikk/psykiatri. Hun har en mastergrad i faglitterær skriving ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og hun er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

*

Del artikkelen på sosiale medier