Om Tekstualitet

Tekstualitet er et nett-tidsskrift som utgis av miljøet rundt masterstudiet i faglitterær skriving i Vestfold.

Fra og med 2013 har Tekstualitet, med startstøtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, blitt utgitt som et permanent nett-tidsskrift med fortløpende publisering av tekster.

Tekstualitet skal bidra til å utvikle sakprosafeltet gjennom blant annet utprøving og drøfting av sjangerbruk. Tekstualitet åpner dermed for en stor bredde av fag- og sakprosatekster fra alle fagområder.

Tekstualitet ble startet som et studentprosjekt, og det har tidligere blitt utgitt i 2008 og 2009/10 med henholdsvis Inga Gullhav og Nina Bell Rui Aadna og Hild Haaheim som redaktører.

Redaksjonen for Tekstualitet:

Redaktør: Anne Kristine Haugestad, akhauges@online.no, tlf. 9229 1817

Redaksjonsråd:
Elisabeth Beanca Halvorsen
Iben Brinch Jørgensen
Ingeborg Aasbrenn
Norunn Askeland
Siri Nergaard
Solveig Ragnhild Brandal
Ragnar Ytrehus

Tidsskriftets adresse:
Tekstualitet
v/Glokal Formidling
Skolegata 8
3182 Horten

ISSN-nummer: 1894-6119

Tekstualitet følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Tekstualitet utgis med støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Tekstualitet er medlem av Norsk tidsskriftforening

Del artikkelen på sosiale medier