Listens og tabellens mening

Menneskets første tekster er ikke fortellinger eller sammenhengende prosa, men lister. Dette kan vi iaktta hos barna våre, og det samme kan skrifthistorikerne bekrefte. Tidsskriftet Sakprosa har gleden av å presentere en duggfersk, teoretisk artikkel om listen og tabellen. Hva er vel riktigere enn å anbefale teksten gjennom en punktliste?

Artikkelen …

  • er skrevet av Per Ledin, en veteran innen nordisk sakprosaforskning
  • inneholder en rekke anskueliggjørende eksempler
  • presenterer en egen semiotisk modell
  • knytter listen til kjernen i den opprinnelige betydningen av «sakprosa» fra 1938

God lesning!

*

Om forfatteren:

Johan L. Tønnesson (f. 1956) er professor i sakprosaforskning ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet to avhandlinger om formidling av historievitenskap (Vitenskapens stemmer og Tekst som partitur). I 2012 ga han ut 2. utgave av Hva er sakprosa, og i 2013 ga han ut boka Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten sammen med Berit von der Lippe skrevet. Han har tidligere blant annet vært formidlingskoordinator i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd og redaktør for UiOs forskningsmagasin Apollon.

*

Del artikkelen på sosiale medier