Kikki og de sju hjelperne

Sammen med min nevø Marcos og min niese Miriam har jeg utviklet synopsisen til det politiske eventyret «Kikki og de sju hjelperne». Eventyret handler om 11-åringen Kikki som blir med sju politiske karakterer på en farefull ferd til framtiden. Karakterene i fortellingen har hver sine superkrefter, hodeplagg og forbilder som skal gjøre det lettere å huske hva de står for. Målet med fortellingen er å formidle åtte dimensjoner ved bærekraftig utvikling. Fortellingen skal videreutvikles gjennom å bli fortalt mange ganger, og i ulike sammenhenger.

De som er med i fortellingen:

Karakter Superkraft Hodeplagg Forbilde
Barnet Rettferdighets-
sans
Hvit solhatt Pippi
Langstrømpe
Vokteren Kan forutse
katastrofer
Svart hjelm Gro Harlem
Brundtland
Formynderen Visdom Fiolett krone Kong Salomo
Entreprenøren Konkurranse-
ånd
Blå trollmannshatt Kåre Willoch
Forvalteren Forvalter-
ansvar
Grønn skyggelue Vandana Shiva
Kunstneren Forestillings-
evne
Gult diadem Gudrun Eckblad
Borgeren Uavhengighet Oransje flosshatt Henrik Ibsen
Arbeideren Samarbeids-
evne
Rødt hodetørkle Nelson Mandela
Mine medforfattere Miriam og Marcos med fortellerslangen som viser de 14 scenene i «Kikki og de sju hjelperne». Foto: Anne Kristine Haugestad

Scene 1: Kikki er på en av sine morgenturer sammen med kose-isbjørnen sin. Hun er vant til at hun er alene i havna på denne tiden av døgnet, med bare måkene som selskap. Fortelleren forklarer at Kikki er bekymret for om det kommer til å være ekte isbjørner i framtiden. Kikki ser en merkelig båt i havna. Den ser ut som Noas ark.

Scene 2: Kikki møter Vokteren (som har på seg svart hjelm), som forteller henne at han er sjef for mannskapet og at hun må bli med dem. De er De åtte nødvendige, men uten Kikki er de bare sju. Kikki nøler.

Scene 3: Borgeren (med oransje flosshatt) og Formynderen (med fiolett krone) hjelper Vokteren med å prøve å overtale Kikki til å bli med. Borgeren forteller at de har fått denne sjansen til å reise til framtiden og forsyne framtiden med konstruktive politiske ideer, men de kan ikke utføre oppgaven uten Kikki, som innehar Barnets rettferdighetssans. Formynderen sier at reisen er til hennes eget beste.

Scene 4: Tre kvinner og en fjerde mann kommer ut fra kahytten i båten. Arbeideren (med rødt hodetørkle), Entreprenøren (med blå trollmannshatt), Kunstneren (med et gult diadem) og Forvalteren (med den grønne skyggelua si) slutter seg til samtalen. Diskusjonen blir avsluttet når Arbeideren gir Kikki et brev fra moren til Kikki der moren skriver at Kikki kan bli med båten og at hun vil møte familien sin igjen i framtiden. Båten forlater havna.

Kikkis kose-isbjørn og brevet fra moren til Kikki. Foto: Anne Kristine Haugestad

Scene 5: Arbeideren, Entreprenøren og Forvalteren ber Kikki om å bli med dem inn i kahytten. Der gir de henne sin versjon av fortellingen om verdiskaping. De forteller at de er villige til å forene sine krefter og skape en bærekraftig framtid. De hevder at de egentlig ikke trenger resten av mannskapet. Mens de har snakket entusiastisk om sine løsninger på alle samfunnsproblemer, har båten kommet inn i en storm. Ting faller ned fra hyllene i kahytten, men ingen av de tre ser ut til å legge merke til det. Noen roper oppe fra dekk, men de fortsetter å prate. Så hører de en høy lyd, og Vokteren åpner døra til kahytten og roper at de må komme og hjelpe de andre. Når de kommer opp på dekk, ser de at seilet har fått en stor revne. Med mye strev klarer de åtte å redde seilet fra å bli mer ødelagt. Alle sammen binder seg fast til masten mens båten overlates til sin egen skjebne. Etter en time stilner stormen, og de kan prøve å reparere seilet. Kunstneren har en hengekøye, og i verktøykassa si har Arbeideren store nåler og sterk tråd.  Sammen klarer Kunstneren og Arbeideren å reparere seilet, og reisen til framtiden kan fortsette.

Kunstneren gir Kikki tegningen av vekstvogna og de tre løpske hestene. Illustratør: Jakki Moore

Scene 6: Kikki og Kunstneren setter seg ned i baugen på båten og snakker om livskunst. To delfiner slår følge med båten, og det virker som de inviterer Kikki til å leke med dem. Kunstneren forteller Kikki at for henne symboliserer delfiner en fantastisk blanding av lekenhet og samarbeid. Kunstneren gir Kikki fortellingen om vekstvogna og de tre løpske hestene og en tegning av vogna og hestene som er i ferd med å komme fram til Fossilstupet.

Scene 7: Båten ankommer øya Mellomtiden. Vokteren forteller Kikki at de må bli på denne øya til de sju hjelperne har lært å respektere hverandres politiske ideer og Kikki har lært alt hun trenger for å bidra til en bærekraftig framtid.

Dugnadsoppgavene fra Earth Charter fordeles mellom de åtte karakterene/fargene. Foto: Anne Kristine Haugestad

Scene 8: På Mellomtiden bygger De åtte nødvendige en skole som er en modell av et parlament. Skolebygningen er sekskantet. Vokteren sitter på en liten balkong over de andre mens Kikki sitter midt i sekskanten. I skoletimene diskuterer de klimarettferdighet og bærekraftig utvikling og fordeler dugnadsoppgavene fra Earth Charter mellom seg slik at hver av dem har ansvar for et sett av hjertesaker (som er knyttet til «superkreftene» deres).

Scene 9: Før de forlater Mellomtiden, gir Kunstneren og Forvalteren noen byggeklosser til Kikki, og de viser henne hvordan hun kan bruke dem for å bygge et bærekraftig produksjons- og forbruksmønster

Kikki lærer seg å bygge med bærekraftige byggeklosser. Foto: Anne Kristine Haugestad

Scene 10: Båten forlater Mellomtiden.

Scene 11: Formynderen og Kikki sitter i baugen på båten og snakker om meningen med livet. Nok en gang slår to delfiner følge med båten. Formynderen forteller Kikki at for ham symboliserer delfiner fleksibilitet og intelligens. Formynderen forklarer Kikki hvorfor de måtte gjøre denne reisen. Han foreller at den viktigste årsaken til urettferdighet og miljøødeleggelser er at når barn har blitt gamle nok til å bruke rettferdighetssansen sin til å skape bærekraftige samfunn, har de vennet seg til urettferdigheten. Gjennom å organisere reisen har hjelperne utstyrt Kikki med de politiske ressursene hun trenger for å bli i stand til å bruke sin intakte rettferdighetssans til å bidra til å skape en bærekraftig framtid.

Scene 12: En tidlig morgen står Kikki ved roret mens resten av mannskapet sover. Plutselig ser hun framtiden dukke opp foran båten. Hun ser elefanter, sjiraffer, grizzlybjørner, barn, reinsdyr og mange andre dyr. Hun vekker de andre og forteller dem at de må komme opp på dekk og se framtiden. Men når de kommer opp på dekk, er det en tykk tåke der som hindrer dem i å se.  Kikki vet at hun må dra inn til framtiden alene, og Vokteren forteller henne at hun må hoppe ned fra båten og svømme til framtiden. Borgeren bruker megafonen sin for å etablere kontakt med barna i framtiden, og de svarer at de venter på Kikki på stranda.  Kikki sier farvel til resten av mannskapet og hopper ut i vannet.

Scene 13: Kikki svømmer gjennom tåka og ser barna på stranda i framtiden. Men så kommer en stor bølge bakfra og overrasker henne. Hun mister kontrollen og blir kastet rundt i det virvlende vannet. Hun roper på hjelp. Plutselig kjenner hun sterke hender som holder henne rundt skuldrene, og hun hører Formynderens stemme som spør om hun har hatt mareritt. På dette punktet i fortellingen skjønner lytteren at alt er en drøm og at Formynderen ligner ganske mye på faren til Kikki. Kikki forteller faren om den spennende drømmen, og faren spør henne hvor hun har fått alle disse ideene fra. Kikki forteller ham at fetteren hennes (Henrik), som besøkte dem dagen før, brukte henne som prøvepublikum for en PowerPoint-presentasjon om Earth Charter og ideene hans om en jordborgerdugnad.

Scene 14: Faren til Kikki følger en måke med blikket mens den glir over himmelen ut mot havet. Han spør: «Men Kikki, var det isbjørner i framtiden?» Kikki svarer: «Jeg vet ikke.»

Avslutning: Fortelleren spør tilhørerne: «Tror dere det vil være isbjørner i framtiden?»

*

Kommentar til «Kikki og de sju hjelperne»

Marcos og Jacob den 10/06/2013:

PS: Jeg er Marcos=) Jeg tror at isbjørner fins i framtiden om vi styrer i riktig retning, en bærekraftig framtid og min venn Jacob er delvis enig med meg.

*

Del artikkelen på sosiale medier