Inviterer til omtanke som den nye effektiviteten

Det å være raus handler mye om å unne andre alt godt. Om å gå fra å misunne andre til å være den som fremsnakker og er stolt av det andre rundt oss får til. Det handler om å være raus på flere plan. Raushet kan være mange ulike handlinger, og det er det Kathrine Aspaas setter fokus på i boka si. Det meste har vi hørt før, som brokker og biter, men slik som Kathrine forteller, det har vi ikke opplevd før. Gjennom å by på seg selv og pakke inn budskapet i lettfattelige ord når hun lett inn dit hun vil, i lesernes hjerte.

Bokomtale
Kathrine Aspaas: Raushetens tid. Fra misunnelse til beundring
Aschehoug forlag 2012
Les Aschehoug forlags omtale av boka her

Som journalist med hovedfelt finans, vet Kathrine Aspaas mer enn de fleste av oss om klatrekulturen som økonomisk vekst er bygget på. Denne boka er et motsvar til det som har vært. En liten sti mot fremtiden der fokuset blir på å utvikle den høyre hjernehalvdelen vår, der kreativitet og glede ligger. Hun ser for seg at fremtidssamfunnet skal vektlegge dans, sang, og personlige interesser i mye større grad enn i dag, nettopp fordi det vil bli mer fritid, lengre pensjonsalder og et enklere liv der, i fremtiden. Kathrine ber oss om å gå i oss selv, i stedet for å legge skylden på faktorer utenfor oss selv når vi ikke lykkes. Et positivt menneskesyn er nødvendig inn i raushetens tid, slik sett handler boka om det vi vet fra før av – at vi kun har mandat til å endre ett menneske i verden; oss selv.

Sårbarhet som styrke

I boka tar hun oss med gjennom sårbarheter og inn i åpenheten . Hun drar oss inn i eventyret gjennom hjerneforskning, nye trender i bevissthetstenking og mot et mer menneskevennlig samfunn. Hun snakker om emosjonell intelligens og journalisme, om å være gode lyttere, om å tørre å fortelle om sine feil og om ulike måter å samarbeide på. Transposisjon er en av dem.  Den forteller Kjetil Trædal Thorsen i det prestisjetunge arkitekturfirmaet Snøhetta om. Der lærer vi at kreativiteten virkelig bobler først når fagfolk leker. Og i Snøhetta leker de ved å ta andre faggruppers rolle. Der blir arkitekter satt i rollen som kunstner, og økonomer skal tenke som arkitekter. Det ufarliggjør sakene de arbeider med, og gir en utrolig skaperkraft, ifølge gründeren.

Lekende lett

I en lett og leken stil drar Kathrine Aspaas leserne gjennom tema etter tema der den røde tråden blir stadig mer synlig. Boka har ligget på bestselgerlisten i Norge i hele vinter. Boka er akkurat trykket opp i sitt 6. opplag, og har solgt i nær 10.000 eksemplarer. Den er anmeldt i mange aviser og tidsskrifter, og Kathrine har vært å se i magasiner og på fjernsyn. Hun har et budskap, Kathrine, om at det er mulig å leve et rausere liv der livet er mer enn å være rik på materielle verdier. Hun peker på verdier som det å være entusiastisk, leken og tørre å bruke de kreative sidene vi har som hobby. Jeg kan se det for meg; de CV-ene hun skisserer i fremtiden, der det ligger videosnutter hvor vi forteller historien vår, og der innslagene er opplesing av egne tekster, dans, banjospilling eller fremvisning av frimerkesamlingen. Det er i alle fall et rausere og mer menneskevennlig samfunn hun viser. Et samfunn der det er like fint å jobbe som å danse.

*

Om forfatteren:

Beate Heide har i en årrekke skrevet fagartikler innen feltet spesialpedagogikk/psykiatri. Hun har en mastergrad i faglitterær skriving ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og hun er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

*

Del artikkelen på sosiale medier