Invitasjon til å bidra til temanummer om sakprosa i Text & Talk

Det velrenommerte tidsskriftet Text & Talk kommer med temanummer om nordisk sakprosaforskning i samarbeid med tidsskriftet Sakprosa, og fristen for å sende inn abstract på engelsk er 30. juni.

«Sakprosa» er et nesten eksklusivt nordisk begrep. Ordet (sakprosa/sagprosa) gir nesten halvannen million treff på Google, mens det tyske «Sachprosa» gir snaue 17000 treff. Ordet finnes ikke på dagens lingua franca, engelsk, hvor vi er henvist til det negative «non fiction». Som så ofte ellers, er det en kulturell sammenheng mellom ordet og fenomenet det skal beskrive. Dermed er det altså ikke bare-bare å oversette et ord som «sakprosa»: Begrepet er knyttet til nordiske perspektiver og erfaringer. Slik også den nordiske sakprosaforskningen er, som har vært vital de siste 25 årene. Har denne forskningen noe interessant å melde til det internasjonale forskersamfunnet? Dette retoriske spørsmålet ligger bak initiativet til å lage et temanummer fra nordisk sakprosaforskning i det velrenommerte tidsskriftet Text & Talk som har en tverrfaglig tilnærming til forskning innen språk-, diskurs- og kommunikasjonsstudier.

Text & Talk har blant annet fokus på tekst- og samtaleproduksjon, kognitive og sosiokulturelle prosesser ved språkpraksis- og handling og deltakerbaserte strukturer for meningsforhandling og multimodal innretting. Tidsskriftet oppmuntrer til kritiske debatter, og ikke bare over de teoretiske og metodologiske dimensjonene, men også deres praktiske og samfunnsrelevante resultater.

Tidsskriftet Sakprosa er et nordisk akademisk forum for forskning og debatt om sakprosa og kan betraktes som en videreføring av årbøkene fra prosjektene Norsk Sak­prosa (1994–1998, redigert av Egil Børre Johnsen), heftene fra Svensk sakprosa (1996–2003) og skriftserien til Prosjektmiljøet Norsk sakprosa (2000–2003). Svært mye akademisk forskning har alltid hatt tekster som sine gjenstander, og et mål med sakprosaforskningen er å skape bevissthet om disse tekstenes kraft qua tekster, ikke bare som uttrykk for tanker, rapporter om hendelser og beskrivelser av verden.

Praktisk informasjon:

Hvis du er interessert i å bidra til temanummeret i Text & Talk, sender du et abstract på engelsk (maks lengde: 400 ord) til redaksjonen for tidsskriftet Sakprosa på adressen merete.pettersen@iln.uio.no

Mer informasjon finnes her: http://sakprosasiden.no/sakprosabloggen/2020/05/26/call-for-papers-temanummer-text-talk-special-issue-of-text-talk/

*

Del artikkelen på sosiale medier