Fotografens lykke

 «Det kreves stort mot til å våge å bli seg selv»
Eugène Delacroix[1]

For ti år siden besøkte fotografen og kunstneren Evgenij Globenko fra Moskva meg hjemme i Bergen. Et par år etter rundturen i Bergen, Stavanger og Oslo ble han oppført i det kjente tyske oppslagsverket Saur Allgemeines Künstlerlexikon.[2]

Mot slutten av det begivenhetsrike året 2014, fant jeg fram en CD med hans gamle fotografier og sammenlignet dem med foto av nyere dato.[3]

Globenkos 2014-portfolio: Postmann Kolja og bestemor

Revolusjonen i Kiev, Russlands annektering av Krim, borgerkrigen i Øst-Ukraina, sanksjonsregimet og den russiske debatten om «den russiskspråklige verden» har ikke påvirket min venn. Den spektakulære grand finale for den postsovjetiske perioden 1991−2013, slik jeg forestiller meg året 2014, er ikke gjenspeilet i Evgenijs kunst. I stedet kan man spore en dramaturgi og poetisk stemning som minner om arbeidene fra Norge.

Hamsuns fortryllelse

Globenkos 2005-portfolio: Bergens natur og arkitektur

I 2005 oppdaget min kamerat fra Moskva Norge gjennom Hamsuns verk, og lot seg inspirere av «det lille menneskets» jakt på lykken. For storbyboeren Evgenij syntes det i Bergen å være et harmonisk forhold mellom byen og menneskene. Fotografens blikk har fanget de stedene der arkitekturens linjer blir forsiktig sammenvevd med landskapet rundt.

Globenkos 2005-portfolio: På vei til Fløyen

Middelalderarkitekturen og byens rolige rytme inviterte til refleksjon. Fotografen søker å formidle det indre dramaet i bildene, i mennesket og rommet, i ensomheten og lykken, i barnets interesse for den «skjulte» voksenverdenen.

Globenkos 2005-portfolio: Anna Malena med bamse
Globenkos 2005-portfolio: Anna Malena drømmer

Eksistensiell fotokunst

Globenko arbeider med russisk dokumentarfoto, bruker elementer av fine-art, og verdsetter den franske dokumentariske skolen. Da han fikk vite at jeg reiser til Paris for å feire nyttår, anbefalte han meg å besøke Frankrikes nasjonalbibliotek for å se på arbeidene til Henri Cartier-Bresson.[4] Evgenij bruker et grep i fotokunsten som først ble formulert av denne franskmannen, det såkalte «avgjørende øyeblikket» som går ut på at det i enhver situasjon finnes et øyeblikk da helheten taler med en direkte stemme.

Globenkos 2014-portfolio: Postmannens landsby

I tillegg til fransk fotokunst, er Globenko også opptatt av den japanske piktorialismen – som søker å heve fotografiet til kunst ved å hente inspirasjon fra billedkunsten – representert ved Shōmei Tōmatsu, Shōji Ueda og Daidō Moriyama. Blant billedkunstnerne velger han de som han føler rører ved det aller viktigste for mennesket – det vakre og lykken – som Paul Gauguin, Amedeo Modigliani og Vasilij Kandinskij.

I livet og i kunsten søker Globenko å formidle det som har sammenheng med Væren, slik begrepet framstår i Martin Heideggers filosofi. Dette er vanskelig, siden den uhåndgripelige kjernen i tilværelsen bare av og til kan skimtes gjennom virkeligheten. Ting som hjem og familie er, etter Globenkos oppfatning, forankret i Væren, og går utenfor øyeblikkets rammer.

Globenkos 2014-portfolio: Postmann ved postkontoret

Verden er splittet, og den metafysiske splittelsen skjer på sjelsnivå. Hvis en i Globenkos fotografi kan se krig og smerte, er det den indre kampen og smerten i Væren. En ser kampen foregå i det indre, og den skal pågå resten av livet. Kampen foregår i individet, familien, samfunnet og staten, der en vilje bukker under for en annen vilje.

Min venn søker å formidle både kampen, med de tapene som er en konsekvens av den, og overvinnelsen, som søker å gjøre mennesket lykkelig, om så bare for et øyeblikk.

I løpet av 2014 publiserte Alexander Petrov kronikkene «Handelsboikott i sikte» og «Kunsten å forandre Russland» i Bergens Tidende og kronikken «Russisk kulturradikalisme i Norge» i Ny Tid. Formålet med kronikkene var en beskrivelse av Vestlandets rolle i å skape en kulturell forbindelse mellom Norge og Russland, i utviklingen av et russisk sivilsamfunn og i økonomisk samarbeid i Vladimir Putins tredje presidentperiode, og de uttrykte et personlig syn på en krets av kunstnere, forretningsfolk og forfattere. Essayet «Fotografens lykke» i Tekstualitet avslutter denne serien publikasjoner.

*

Evgenij Globenkos webside: http://globenko.ru/index?lan=eng

*

Om forfatteren:

Alexander Petrov har doktorgrad i historie fra Moskva Lomonosov Statsuniversitet. Han har tidligere jobbet ved det russiske kulturdepartementet, videre ved Norges Eksportråd i Moskva og i norske eksportbedrifter på Vestlandet. Etter forandringer i russisk utenrikspolitikk i 2014 publiserte han kronikkene «Handelsboikott i sikte» og «Kunsten å forandre Russland» i Bergens Tidende og kronikken «Russisk kulturradikalisme i Norge» i Ny Tid. Foto: Evgenij Globenko

*

Noter

[1] Camus, A. (2011): Carnets II. Janvier 1942 – mars 1951 (Записки бунтаря). Moskva, ACT, s. 342.

[2] Globenko, Evgenij Evgen’evič, russ. Maler, Zeichner, Fotograf, Lyriker (2007). Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 56, Glandorf – Goepfart. München – Leipzig, K.G. Saur.

[3] E. Globenko [Flickr]. Tilgjengelig fra: www.flickr.com/photos/54707902@N04/ [Nedlasta 14. desember 2014] [4] La Photographie Humaniste 1945−1968. [Les Galleries Virtuelles de la Bibliothèque Nationale de France]. Tilgjengelig fra: http://expositions.bnf.fr/humaniste/parcours/01.htm [Nedlasta 14. desember 2014]; C. Chéroux (2013): Henri Cartier-Bresson. Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition «Henri Cartier-Bresson». Présentée à Paris, au Centre Pompidou, Galerie 2, du 12 février au 9 juin 2014; à Madrid, à l’Instituto de Cultura / Fundación Mapfre, du 28 juin au 8 septembre 2014. Paris, Éditions du Centre Pompidou.

*

Del artikkelen på sosiale medier