Kategori: Pitch-video

En pitch-video (PV) er på maksimum fem minutter og kan brukes til å presentere modeller, saker, prosjekter, ideer, tenkemåter, resonnementer etc. En PV kan fungere som et supplement til en CV. Pitch-videoer i Tekstualitet publiseres via YouTube. En kort tekst publiseres sammen med pitch-videoen.

Bærekraftige byggeklosser

I denne pitch-videoen demonstrerer jeg hvordan byggeklosser kan brukes for å gjøre det lettere å snakke om hva bærekraftig forbruk egentlig er for noe. Klossene representerer ressursbruk. Grunnflaten av én kloss tilsvarer så mye ressurser som hvert menneske på jorda i gjennomsnitt kan bruke uten å ødelegge miljøet eller klimaet. Vi er over sju milliarder…