Kategori: Metafor-forum

Bevissthet om metaforbruk er viktig for faglitterære skribenter. I Metafor-forum er det rom for alle typer refleksjoner rundt metaforer.

Metaforar og monumentalbygg

Eg har nettopp vore i Berlin. Der tok eg ein kanaltur på Spree og beundra arkitekturen i området rundt Riksdagen, bygningen som vart brent under uhyggelege omstende i 1933. Riksdagen er no blitt renovert og er blitt eit symbol på samlinga av Tyskland. Bygget, som var ferdig i 1999, er eit av dei mest besøkte…