Kategori: Foredrag

Foredrag som publiseres så å si slik de opprinnelig ble holdt, publiseres under denne sjangeren. Omarbeidede foredrag publiseres som blant annet artikler, essays og debattinnlegg.

Å sette kunnskapen inn i en sammenheng – dømmekraft for en ukjent framtid

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark fusjonerte 1. januar 2016, og har nå åtte studiesteder; Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold. Den nye høgskolen har fått navnet Høgskolen i Sørøst-Norge. Det formelle åpningsarrangementet for den sammenslåtte høgskolenble holdt på Kongsberg 22. januar, og på menyen sto blant annet dette…