Kategori: Digitale fortellinger

Digitale fortellinger er fortellinger som blir fortalt ved hjelp av digitale verktøy. På datamaskiner er det egne program for dette, for eksempel iMovie. Inn i det kan en også bruke bilderedegeringsprogram, tekstbehandlingsprogram med mer. En kombinasjon av stemme, stillbilde, videoinnslag, musikk, lydeffekter og skrift kan brukes til mange formål. Det går an å lage noe som er kort eller langt, personlig, saklig, argumenterende, fortellende, dramatisk, lyrisk, virkelighetsnært, fiktivt osv. Rammen for «fortelling» kan altså sprenges. Men det mange har laget, er korte, personlige fortellinger på rundt tre minutter, med en muntlig tekst som binder det hele sammen, og med stillbilder og gjerne musikk. I Tekstualitet bidrar publisering av digitale fortellinger til å utvide mulighetene for den som skriver sakprosa.

Skriveheksa ser svart

«Skriveheksa ser svart» er ei fireminutts digital forteljing som viser ein todelt skriveprosess med eit trylleskjær over seg. Det er ein protest mot oppfatninga somme har av seg sjølv som ikkje-kreative. I denne forteljinga frå røyndommen er det ei kvinne som blir dytta ut i skriving og opplever at ho, før ho veit ordet av…