Kategori: Debatt/kommentar

I debatt- og kommentartekster kommer forfatterens meninger klart til uttrykk, og de tar ofte for seg temaer som er aktuelle på grunn av politiske prosesser og/eller hendelser i kulturfeltet. En kommentartekst er vanligvis mer informativ enn en debatt-tekst. Ofte vil en kommentartekst starte en debatt.

Då eg forførte på nynorsk

For nokre år sidan var eg fast gjesteskribent i spalta «Dagens gjest» i Tønsbergs Blad. Det hende at eg fekk respons på tekstane mine, gjerne i form av vennlege og varsamt nedlatande kommentarar frå kollegaer, kommentarar eg sette stor pris på. Nokre gongar hende det til og med at heilt ukjende folk ringde og ville…