Forfatter: Per Andreas Persson

Språkets frigörelse

I det som en gång var ett hotell vid Flemingsbergs pendeltågsstation huserar nu Södertörns högskola. På en av de övre våningarna har idéhistoriker Lena Lennerhed sitt kontor, för dagen ”professor och vaktmästare”, som hon lite skämtsamt titulerar sig. Lennerhed disputerade 1994 med avhandlingen Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. Intervju med Lena Lennerhed…