Forfatter: Johan L. Tønnesson

Invitasjon til å bidra til temanummer om sakprosa i Text & Talk

Det velrenommerte tidsskriftet Text & Talk kommer med temanummer om nordisk sakprosaforskning i samarbeid med tidsskriftet Sakprosa, og fristen for å sende inn abstract på engelsk er 30. juni. «Sakprosa» er et nesten eksklusivt nordisk begrep. Ordet (sakprosa/sagprosa) gir nesten halvannen million treff på Google, mens det tyske «Sachprosa» gir snaue 17000 treff. Ordet finnes…

Listens og tabellens mening

Menneskets første tekster er ikke fortellinger eller sammenhengende prosa, men lister. Dette kan vi iaktta hos barna våre, og det samme kan skrifthistorikerne bekrefte. Tidsskriftet Sakprosa har gleden av å presentere en duggfersk, teoretisk artikkel om listen og tabellen. Hva er vel riktigere enn å anbefale teksten gjennom en punktliste? Artikkelen … er skrevet av…

Hva «er» forskningsformidling?

Forskningsformidling har vært et honnørord gjennom noen tiår, men det er ingen enighet om hva begrepet skal innebære. Det er helt i orden, for slik er det også med en rekke andre viktige ord i samfunnsdebatten: kultur, ytringsfrihet og frihet – for å nevne noen riktig store ord. Gjennom å diskutere begrepene, gjør vi noe…