Aldri, aldri mer «forfordele»

Jeg har aldri likt ordet «forfordele», men jeg har hittil sett på det som et personlig anliggende. Nå er det imidlertid grunn til å slå alarm. Ordet «forfordele» har fullstendig mistet sin betydning, og bør kastes ut av det norske språk med øyeblikkelig virkning. Begrunnelsen for dette finner man ved å søke på «forfordele» i Bokmåls- og Nynorskordboka. Det gir følgende resultat:

Kilde: http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=forfordele&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge

Siden det er så mange som bruker «forfordele» i det som egentlig er en feil betydning, nemlig betydningen «favorisere», har nå denne betydningen blitt akseptert av Språkrådet. Det norske språk endres gjennom bruk, og når tilstrekkelig mange bruker et ord på en viss måte, blir det til slutt korrekt norsk. Men når et ord kan brukes i to motsatte betydninger – som begge anses som korrekte – er ordet blitt ubrukelig. Her er et nærbilde av situasjonen:

Kilde: http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=forfordele&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge

Men hva er alternativet? Alternativet er allerede i bruk, og har vært det i hvert fall siden 1981, da det forekom i en rapport fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab: «Tabellen viser klart en gruppe arter favorisert og en gruppe disfavorisert ved beiting» (s. 188).

Når jeg skriver «disfavorisert», dukker det opp en rød strek under ordet. I likhet med Word, aksepterer heller ikke Språkrådet ordet «disfavorisere»:

Kilde: http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=disfavorisere&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge

Men et Google-søk på «disfavorisere» gir et hundretalls treff hos aktører som Tidsskrift for Den norske legeforening, Aftenposten og Norges Bank. Hvor mange forekomster av «disfavorisere» må til før Språkrådet slipper inn dette nyttige og presise ordet i ordboka?

Nye ord kommer stadig til, og andre ord går ut av bruk, og en sjelden gang blir ord kastet ut av språket. Når ord kastes ut av språket, handler det gjerne om ord som i dag oppfattes som krenkende, men «forfordele» er bare blitt meningsløst.

*

Del artikkelen på sosiale medier